Info

Foto: Julia Zetterberg

Jag som står bakom den här webbsidan heter Staffan Stridsberg och är bosatt i Vänersborg. De områden som jag tycker är intressanta att utforska rör psykologi, andlighet, religion, sociologi, samhälle, filosofi, ockultism och esoterism. En gång i tiden sades det att alla vägar bär till Rom, och så skulle man också kunna betrakta de flesta former av personligt sökande efter en högre mening och förståelse av livet. I själva verket är det kanske oss själva vi söker.

I alla tider har människan haft tankar och funderingar kring sin existens här på jorden. Vad innebär det egentligen att vara människa, och vad är det för slags bakomliggande faktorer som påverkar och formar våra olika personligheter och åsikter? Hur påverkas vi på djupet av den kultur och det samhälle som vi föds in i, och varför kan synen på etik och moral – rätt och fel – variera beroende på var i världen man befinner sig?

Syftet med Observatoria är att ställa frågor om livet, världen och samhället. Genom att ställa frågor så börjar man kanske också att söka svar. All kunskap har sin början i frågorna, och frågorna har sin början i våra tankar.

Jag är vad man skulle kunna kalla för en sökare. Hela livet igenom och i alla situationer man möter, så finns det alltid någon slags lärdom och erfarenhet att ta till sig. Vi människor är i mångt och mycket summan av våra tankar, erfarenheter och handlingar. Lev väl och försök att behålla ett öppet sinne.

Mvh
Staffan Stridsberg

%d bloggare gillar detta: