Min enda intention är att inspirera till nya tankar. Jag har alltså inte för avsikt att tala om ”sanningen” för någon. Självransakan och acceptans är några av de viktiga verktyg som har lett mig framåt i livet. Av detta vill jag dela med mig till andra människor.

En människas handlingar vittnar ofta om vad som döljer sig på insidan. Det inre livet består av tankar, känslor, trossystem, attityder, kunskap, visdom etc. Utsidan är i mångt och mycket en spegling av insidan. En människa kan många gånger vara ett mysterium, och det största mysteriet i våra liv är förmodligen oss själva. Alla resor börjar med ett första steg, och det är upp till var och en om man vill ta det första klivet eller inte.

Boka: info.observatoria@gmail.com

Ambassadör för Hjärnkoll: www.nsphig.se