Tarotkortens Symboler

Föreläsningen handlar om hur Tarotkorten och den filosofiska rikedomen bakom kortens symboler speglar hela människan. Vi har alla våra basala behov där tak över huvudet, försörjning, relationer, kropp och hälsa ingår. Våra liv påverkas enormt mycket av vad vi tänker – speciellt vad vi tänker om oss själva. Alla människor har ett eget känsloliv som man i större eller minde utsträckning är i kontakt med. Energi och ork avgör många gånger huruvida vi skrider till handling eller inte. Enligt mig personligen så visar man sin andliga och personliga utveckling genom sitt handlande och de val man gör.

Tarot är uppdelat i två olika avdelningar. Den första är Lilla Arkanan, som symboliserar vad som sker i vår vardag, vår tankeverksamhet och vårt känsloliv m.m. Den andra avdelningen kallas för Stora Arkanan och har med vår inre personliga och andliga utveckling att göra. Ordet Arkana betyder hemlighet, eller hemlig kunskap. Man kan säga att vi genom Tarot söker kunskapen om oss själva.

%d bloggare gillar detta: